Die Konjugation des portugiesischen Verbs garuar-se

Übersetzung garuar-se

garuar-se ➔ glühen

Indicativo (Indikativ)

Presente (Präsens)

eu garuo-me
tu garuas-te
ele garua-se
nós garuamo-nos
vós garuais-vos
eles garuam-se

Pretérito perfeito composto (Perfekt)

eu tenho-me garuado
tu tens-te garuado
ele tem-se garuado
nós temo-nos garuado
vós tendes-vos garuado
eles têm-se garuado

Pretérito imperfeito (Präteritum)

eu garuava-me
tu garuavas-te
ele garuava-se
nós garuávamo-nos
vós garuáveis-vos
eles garuavam-se

Pretérito mais-que-perfeito composto (Plusquamperfekt)

eu tinha-me garuado
tu tinhas-te garuado
ele tinha-se garuado
nós tínhamo-nos garuado
vós tínheis-vos garuado
eles tinham-se garuado

Pretérito mais-que-perfeito simples (Plusquamperfekt)

eu garuara-me
tu garuaras-te
ele garuara-se
nós garuáramo-nos
vós garuáreis-vos
eles garuaram-se

Pretérito perfeito simples (Präteritum)

eu garuei-me
tu garuaste-te
ele garuou-se
nós garuámo-nos
vós garuastes-vos
eles garuaram-se

Pretérito mais-que-perfeito anterior

eu tivera-me garuado
tu tiveras-te garuado
ele tivera-se garuado
nós tivéramo-nos garuado
vós tivéreis-vos garuado
eles tiveram-se garuado

Futuro do presente simples (Futur I)

eu garuar-me-ei
tu garuar-te-ás
ele garuar-se-á
nós garuar-nos-emos
vós garuar-vos-eis
eles garuar-se-ão

Futuro do presente composto (Futur II)

eu ter-me-ei garuado
tu ter-te-ás garuado
ele ter-se-á garuado
nós ter-nos-emos garuado
vós ter-vos-eis garuado
eles ter-se-ão garuado

Condicional (Konjunktiv II)

Futuro do pretérito simples (Konjunktiv II Präteritum)

eu garuar-me-ia
tu garuar-te-ias
ele garuar-se-ia
nós garuar-nos-íamos
vós garuar-vos-íeis
eles garuar-se-iam

Futuro do pretérito composto (Konjunktiv II Plusquamperfekt )

eu ter-me-ia garuado
tu ter-te-ias garuado
ele ter-se-ia garuado
nós ter-nos-íamos garuado
vós ter-vos-íeis garuado
eles ter-se-iam garuado

Conjuntivo / Subjuntivo (Konjunktiv)

Presente (Präsens)

que eu me garue
que tu te garues
que ele se garue
que nós nos garuemos
que vós vos garueis
que eles se garuem

Pretérito perfeito (Präteritum)

que eu tenha-me garuado
que tu tenhas-te garuado
que ele tenha-se garuado
que nós tenhamo-nos garuado
que vós tenhais-vos garuado
que eles tenham-se garuado

Pretérito imperfeito (Präteritum 1)

se eu me garuasse
se tu te garuasses
se ele se garuasse
se nós nos garuássemos
se vós vos garuásseis
se eles se garuassem

Pretérito mais-que-perfeito (Plusquamperfekt)

se eu tivesse-me garuado
se tu tivesses-te garuado
se ele tivesse-se garuado
se nós tivéssemo-nos garuado
se vós tivésseis-vos garuado
se eles tivessem-se garuado

Futuro simples (Futur I)

quando eu me garuar
quando tu te garuares
quando ele se garuar
quando nós nos garuarmos
quando vós vos garuardes
quando eles se garuarem

Futuro composto (Futur II)

quando eu tiver-me garuado
quando tu tiveres-te garuado
quando ele tiver-se garuado
quando nós tivermo-nos garuado
quando vós tiverdes-vos garuado
quando eles tiverem-se garuado

Infinitivo pessoal (Persönlicher Infinitiv)

Presente (Präsens)

eu garuar-me
tu garuares-te
ele garuar-se
nós garuarmo-nos
vós garuardes-vos
eles garuarem-se

Pretérito (Präteritum)

eu ter-me garuado
tu teres-te garuado
ele ter-se garuado
nós termo-nos garuado
vós terdes-vos garuado
eles terem-se garuado

Imperativo (Imperativ)

Afirmativo (Positiv)

-
garua-te
garue-se
garuemo-nos
garuai-vos
garuem-se

Negativo (Negativ)

-
não te garues
não se garue
não nos garuemos
não vos garueis
não se garuem

Verben die in der Konjugation dem Verb garuar-se ähnlich sind

Einige zufällig ausgewählte Verben