Die Konjugation des englischen Verbs to smoke

Übersetzung smoke

to smoke ➔ rauchen

Indicative

Simple present

I smoke
you smoke
he smokes
we smoke
you smoke
they smoke

Present progressive/continuous

I am smoking
you are smoking
he is smoking
we are smoking
you are smoking
they are smoking

Simple past

I smoked
you smoked
he smoked
we smoked
you smoked
they smoked

Past progressive/continuous

I was smoking
you were smoking
he was smoking
we were smoking
you were smoking
they were smoking

Present perfect simple

I have smoked
you have smoked
he has smoked
we have smoked
you have smoked
they have smoked

Present perfect progressive/continuous

I have been smoking
you have been smoking
he has been smoking
we have been smoking
you have been smoking
they have been smoking

Past perfect

I had smoked
you had smoked
he had smoked
we had smoked
you had smoked
they had smoked

Past perfect progressive/continuous

I had been smoking
you had been smoking
he had been smoking
we had been smoking
you had been smoking
they had been smoking

Future

I will/shall smoke
you will smoke
he will smoke
we will/shall smoke
you will smoke
they will smoke

Future progressive/continuous

I will/shall be smoking
you will be smoking
he will be smoking
we will/shall be smoking
you will be smoking
they will be smoking

Future perfect

I will/shall have smoked
you will have smoked
he will have smoked
we will/shall have smoked
you will have smoked
they will have smoked

Future perfect continuous

I will/shall have been smoking
you will have been smoking
he will have been smoking
we will/shall have been smoking
you will have been smoking
they will have been smoking

Conditional

Simple

I would/should smoke
you would smoke
he would smoke
we would/should smoke
you would smoke
they would smoke

Progressive

I would/should be smoking
you would be smoking
he would be smoking
we would/should be smoking
you would be smoking
they would be smoking

Perfect

I would/should have smoked
you would have smoked
he would have smoked
we would/should have smoked
you would have smoked
they would have smoked

Perfect progressive

I would/should have been smoking
you would have been smoking
he would have been smoking
we would/should have been smoking
you would have been smoking
they would have been smoking

Einige zufällig ausgewählte Verben